Solenoid Vana Direk Çektirmeli

Basınç farkı olmayan selenoid valfler, sisteminizde açma veya kapama için herhangi bir çalışma veya basınç farkı gerektirmez ve 0 bar’dan itibaren çalışmaya başlar.

Solenoid Vana Endirek Çektirmeli

Bu valfler, diferansiyel basınca göre çalışırlar ve vanayı açmak ve kapatmak için işletim akışkanının basınç enerjisini kullanırlar. Bu, sisteminizde daha düşük güç tüketimi ve daha yüksek bir basınç sağlar.

Solenoid Vana Kaldırma Kuvvetli

Bu valfler, direk ve endirek valflerinin bir kombinasyonudur ve buna kuvvet kaldırma valfleri denir. Bu vanalar, direkt harekete geçirme (minimum basınç / akış gerekli değil) ve dolaylı harekete geçirme (yüksek basınçta nispeten yüksek akış) avantajlarını bir araya getirmektedir.

Pilot Uyarılı Açılı Valfler

Bu vanalar, sıcaklık kararlılığı uygulamaları, agresif ortamlara karşı direncin gerekli olduğu veya yüksek viskozite ve kontaminasyona sahip sıvıların kontrol edilmesi gereken uygulamalar da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere sağlam bir tasarımdır.

Patlaç Valfler

Bu valfler, kirli filtre elemanına yoğun bir hava darbesi sağlar ve filtreden kirli toz çıkarır ve zemine düşer. Havalı püskürtme için toz filtresi valfleri, verimli ve ucuz temizlemeye izin vermek için geliştirildi.

Motorlu Vana

Bu vanalar gerçek gereksinime tam olarak uyuma ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır. Bu valfler sadece açık veya kapalı bir durum oluşturmazlar, valfın akış oranını değiştirebilirler.